امروز
1403/3/9 May 29 2024

بخشنامه246 سال99-تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه246 سال99-تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399-تهران پیشرو-ترخیص کالا

بخشنامه246 سال99-تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399-تهران پیشرو-ترخیص کالا

خلاصه:

ابلاغ مصوبه هیأت وزیران در خصوص تغییرات ۱۴۰ ردیف تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹ ۱۴۰ تغییر شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، حذف ، ایجاد ، اصلاح شرح تعرفه مندرجات ذیل یاداشت برخی فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال

بخشنامه246 سال99-تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399-تهران پیشرو-ترخیص کالا


بخشنامه 246 - سال 99


 ابلاغ مصوبه هیأت وزیران در خصوص تغییرات ۱۴۰ ردیف تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹

 ♦۱۴۰ تغییر شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، حذف ، ایجاد ، اصلاح شرح تعرفه مندرجات ذیل یاداشت برخی فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹○○○ جهت دانلود فایل کامل بخشنامه 246 سال 99 ، کلیک نمایید. ○○○اخبار