امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه 249 سال 99-واردات موز در قبال صادرات سیب-تهران پیشرو-واردکننده قطعات الکترونیکی

بخشنامه 249 سال 99-واردات موز در قبال صادرات سیب-تهران پیشرو-واردکننده قطعات الکترونیکی

بخشنامه 249 سال 99-واردات موز در قبال صادرات سیب-تهران پیشرو-واردکننده قطعات الکترونیکی

خلاصه:

از آنجا که این روزها واردات موز از طریق صاردات سیب انجام می شود؛ شایسته است تا بخشنامه مربوطه به این مورد خاص را بررسی کرده و به طور دقیق مطالعه کنید و از شرایط آن آگاه شویم. 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 249 سال 99-واردات موز در قبال صادرات سیب-تهران پیشرو-واردکننده قطعات الکترونیکی


بخشنامه 249 - سال 99

مجاز بودن واردات موز صرفا در قبال صادرات سیب

👈 تهران پیشرو، شرکت بازرگانی واردات و ترخیص کالا 👉

○○○ جهت دانلود کامل فایل بخشنامه 249 سال 99 ، کلیک نمایید ○○○اخبار