امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

اعلام حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی (بنزینی - برقی)

اعلام حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی (بنزینی - برقی)

اعلام حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی (بنزینی - برقی)

خلاصه:

حقوق ورودی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی معادل نیم واحد درصد حقوق ورودی برقی برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد حقوق ورودی خودروهای برقی - بنزینی ( هیبریدی ) ۱۵ واحد درصد...

اعلام حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی (بنزینی - برقی)


🔹 حقوق ورودی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی معادل نیم واحد درصد


🔹 حقوق ورودی برقی برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد


🔹 حقوق ورودی خودروهای برقی - بنزینی ( هیبریدی ) ۱۵ واحد درصد

دانلود بخشنامه 👉اخبار