امروز
30 . 7 . 1399 Oct 21 2020

رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه وارداتی

رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه وارداتی

رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه وارداتی

خلاصه:

پیشنهاد گمرک به صمت در خصوص رفع مشکلات عدیده مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه وارداتی

رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه وارداتی


 

رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه وارداتی


پیشنهاد های گمرک به صمت در خصوص رفع مشکلات عدیده مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه وارداتی به شرح زیر می باشند:

1. پذیرش 1.5% برای کالاهای اساسی و ضروری موضوع مصوبه 63793ت55633 هيت وزیران و 803 ردیف تعرفه توسط گمرک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2. پذیرش تلورانس وزنی 3% برای سایر کالا ها که ملاک تسویه بانک وزن این اقلام هنگام خروج از گمرک است.

3. پذیرش تلورانس وزنی بالاتر برای برخی کالا ها خاص با اعلام رسمی دفتر واردات گمرک ایران به بانک مرکزی یا سایر بانک های عامل.

4.ملاک قرار دادن وزن مندرج در ثبت سفارش برای محموله های حمل به دفعات از گمرکات ترخیص می گردند، بدون در نظر گرفتن تلورانس وزنی اظهارنامه.

5. بررسی و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اعلام سیستمی کسر یا اضافه تخلیه به بانک به صورت فیلد مجزا (تفاهم نامه 3 جانبه)

6. اعمال صحیح وزن کانتینر (20 فوت 2200 و 40 فوت 3750 کیلوگرم) براساس استاندارد های جهانی.

7. تعمیم و تسری موارد ذکر شده در صورت تصویب به کلیه پرونده هایی که گمرک یا بانک های عامل مطرح رسیدگی می باشند و هنوز رفع تعهدان ارزی برای آنها صورت نپذیرفته است.
نامه پیشنهاد گمرک به صمت در خصوص رفع مشکلات عدیده مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه وارداتی


شرکت بازرگانی تهران پیشرو آماده مشاوره و خدمات ترخیص کالا، به طور خاص در زمینه واردات قطعات الکترونیک می باشد.
شماره تماس :
66578206 - 021
 اخبار