امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بلامانع بودن صادرات پلی اتیلن سنگین با گرید اعلام شده توسط پتروشیمی میاندوآب ویا نماینده رسمی شرکت بازرگان کالای باختر

بلامانع بودن صادرات پلی اتیلن سنگین با گرید اعلام شده توسط پتروشیمی میاندوآب ویا نماینده رسمی شرکت بازرگان کالای باختر

بلامانع بودن صادرات پلی اتیلن سنگین با گرید اعلام شده توسط پتروشیمی میاندوآب ویا نماینده رسمی شرکت بازرگان کالای باختر

خلاصه:

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی/ بلامانع بودن صادرات پلی اتیلن سنگین با گرید اعلام شده توسط پتروشیمی میاندوآب ویا نماینده رسمی شرکت بازرگان کالای باختر...

بلامانع بودن صادرات پلی اتیلن سنگین با گرید اعلام شده توسط پتروشیمی میاندوآب ویا نماینده رسمی شرکت بازرگان کالای باختر

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی
بلامانع بودن صادرات پلی اتیلن سنگین با گرید اعلام شده توسط پتروشیمی میاندوآب
ویا نماینده رسمی شرکت بازرگان کالای باختر

اخبار