امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

صادرات شرکت بسپار پلیمر بهامین صنعت

صادرات شرکت بسپار پلیمر بهامین صنعت

صادرات شرکت بسپار پلیمر بهامین صنعت

خلاصه:

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی/ بلامانع بودن صادرات پلی اتیلن وکس تحت تعرفه 34049000 توسط شرکت بسپار پلیمر بهامین صنعت...

صادرات شرکت بسپار پلیمر بهامین صنعت

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی
بلامانع بودن صادرات پلی اتیلن وکس تحت تعرفه 34049000
توسط شرکت بسپار پلیمر بهامین صنعت


دانلود دستورالعمل اجرایی

👇بخشنامه های مرتبط

صادرات شرکت پتروشیمی بیستون و نماینده رسمی شرکت بازرگانی کالا و انرژی کیا خاورمیانه

بلامانع بودن صادرات پلی اتیلن سنگین با گرید اعلام شده توسط پتروشیمی میاندوآب و
یا نماینده رسمی شرکت بازرگان کالای باختر

بلامانع بودن صادرات متانول بسته بندی شده توسط شرکت کیمیا اکسیر آسیا
اخبار