امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ابلاغ عوارض قانون بودجه سال 1403

ابلاغ عوارض قانون بودجه سال 1403

ابلاغ عوارض قانون بودجه سال 1403

خلاصه:

ابلاغ فهرست 25 ردیف درآمدی عوارض قابل وصول شامل عوارض فرهنگی،لوازم آرایشی،سیگار و تنباکو ،نوشابه،خودرو سبک و سنگین، پسماند،هلال احمر و گوشت و سبزیجات و... تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی بودجه براساس جداول سال 1402...

ابلاغ عوارض قانون بودجه سال 1403

ابلاغ فهرست 25 ردیف درآمدی عوارض قابل وصول شامل
عوارض فرهنگی،لوازم آرایشی،سیگار و تنباکو ،نوشابه،خودرو سبک و سنگین،
پسماند،هلال احمر و گوشت و سبزیجات و...
تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی بودجه براساس جداول سال 1402


دانلود ابلاغیهاخبار