امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهاده های بخش کشاورزی

قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهاده های بخش کشاورزی

قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهاده های بخش کشاورزی

خلاصه:

قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهاده های بخش کشاورزی/ سقف ارزی واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی شامل گندم،انواع روغن خام ،شکر،دانه های روغنی،کنجاله ،ذرت ،جو و...مصوب 17 بهمن 1402...

قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهاده های بخش کشاورزی

قیمت ارزی کالاهای اساسی و نهاده های بخش کشاورزی

دانلود فایل pdfاخبار