امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

رونمایی از بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره رفع چالش‌های ارزی

 رونمایی از بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره رفع چالش‌های ارزی

رونمایی از بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره رفع چالش‌های ارزی

خلاصه:

سته پیشنهادی اتاق ایران درباره رفع چالش‌های ارزی که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری کمیسیون‌های تخصصی و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران آماده شده است...

 رونمایی از بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره رفع چالش‌های ارزی

🔸بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره رفع چالش‌های ارزی که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
با همکاری کمیسیون‌های تخصصی و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران آماده شده است، پس از نهایی شدن به دولت ارائه می‌شود.

🔸ایجاد بازار متشکل رسمی و عمیق، کاهش شدت اعمال کنترل‌های ارزی،
اصلاح تدریجی نرخ ارز حواله مرکز مبادله، ایجاد بازار مبادله اسکناس بین صرافی‌ها، بانک‌ها و ...از جمله پیشنهادهای این بسته برای مدیریت بازار ارز است

🔸این بسته همچنین برای رفع چالش‌های ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، پیشنهاداتی مانند تسهیل شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات،
ایجاد بازار خریدوفروش مهلت بازگشت ارز بین صادرکنندگان، حضور نماینده اتاق ایران در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش مهلت
ایفای تعهدات ارزی از ۴ ماه به ۶ ماه و در نظر گرفتن اظهارنامه موقت برای صادرات، اعلام ثبت سفارش به‌عنوان یک مجوز و امکان مبادله مستقیم
صادرکنندگان و واردکنندگان در مرکز مبادله را ارائه کرده است.اخبار