امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد

کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد

کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد

خلاصه:

ماده یک قانون امور گمرکی بند د - حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه...

کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد

❇️ کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد

ماده یک قانون امور گمرکی
بند د - حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.


🔹مطابق جزء یک بند الف تبصره ٩ قانون بودجه ١٤٠٣
به منظور حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان به دولت اجازه ميدهد:

حقوق گمركي تمامي ماشين آلات و تجهيزات ، قطعات ، مواد اوليه و واسطه اي توليدي به ٢ درصد كاهش مي يابد .

▪️فهرست شناسه ( كد) تعرفه هاي موضوع اين بند يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد كشاورزي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

📌 فهرست جزء ۱ بند الف تبصره ۹ هنوز ابلاغ نشده است


📌 در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یافته بود

اخبار