امروز
1403/2/1 Apr 20 2024

بخشنامه گمرکی

تعداد آیتم ها در هر صفحه
شیوه نامه اجرایی بند ز تبصره 6 قانون بودجه 1402
شیوه نامه اجرایی بند ز تبصره 6 قانون بودجه 1402

ابلاغ صدور قرار دستور موقت توقف اجرای بند 2 شیوه نامه اجرایی بند ز تبصره 6 قانون بودجه 1402 مبنی برغیر قابل اعتراض بودن کسر دریافتی های صادره و عدم امکان ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی...

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی واردات ماشین الات و تجهیزات خطوط تولید
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی واردات ماشین الات و تجهیزات خطوط تولید

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین الات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند الف ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور...

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص استعلام ها
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص استعلام ها

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص استعلام ها کلیه استعلام های قانونی که ظرف 15 روز کاری پاسخ داده نشود به منزله پاسخ مثبت خواهد بود. پاسخ استعلام ها باید واضح و بدون قید و شرط باشند...

تصویب نامه عدم ممانعت اعتبار ردیف شماره (530000-15) جدول شماره 9قانون بودجه 1402
تصویب نامه عدم ممانعت اعتبار ردیف شماره (530000-15) جدول شماره 9قانون بودجه 1402

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص عدم ممانعت اعتبار ردیف شماره (15-530000) جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1402 کل کشور از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند...

ابلاغ لغو روادید 28 کشور
ابلاغ لغو روادید 28 کشور

ابلاغ برقراری مقررات لغو روادید جهانگردی یکطرفه 15 روز اقامت در 6 ماه برای دارندگان گذرنامه عادی 28 کشور...