امروز
1403/3/9 May 29 2024

بخشنامه گمرکی

تعداد آیتم ها در هر صفحه
بخشنامه 357 سال 97 - واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی
بخشنامه 357 سال 97 - واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی

بخشنامه 357 سال 97 - واردات کالاهای اولویت 4 کالایی به مناطق آزاد تجاری – صنعتی 29/11/1397 - 146859/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 355 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی 10 ردیف کد تعرفه به گروه 2
بخشنامه 355 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی 10 ردیف کد تعرفه به گروه 2

بخشنامه 355 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی 10 ردیف کد تعرفه به گروه 2 🔹 گروه کالایی کره، تخم مرغ نطفه دار، لپه، نخود رسمی، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، عدس، چای کوبیده و انواع چای سیاه 2 شد. 29/11/1397 - 1462681/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 354 سال 97 – واردات انواع گوشت قرمز
بخشنامه 354 سال 97 – واردات انواع گوشت قرمز

بخشنامه 354 سال 97 – ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهار درصد و ارز به نرخ سامانه نیما از تاریخ 1397/11/21 29/11/1397 - 1462678/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 353 سال 97 - لزوم اظهار ارز همراه مسافر بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها
بخشنامه 353 سال 97 - لزوم اظهار ارز همراه مسافر بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها

بخشنامه 353 سال 97 - لزوم اظهار ارز همراه مسافر بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تاکید بر ممنوعیت ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از 5 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها 27/11/1397 - 1456077/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 218 الف سال 97 - ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری
بخشنامه 218 الف سال 97 - ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری

بخشنامه 218 الف سال 97 - ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری و میزان درصد ساخت داخل و خارج جهت محاسبه حقوق ورودی قطعات منفصله وارده در قالب فصل 98 کتاب مقررات صادرات و واردات 13/6/1397 - 699269/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 351 سال 97 – تغییر گروه کالایی جوجه یکروزه گوشتی
بخشنامه 351 سال 97 – تغییر گروه کالایی جوجه یکروزه گوشتی

بخشنامه 351 سال 97 – ابلاغ تغییر گروه کالایی ردیف تعرفه 01051150 جوجه یکروزه گوشتی از گروه 2 به گروه یک 23/11/1397 - 1439050/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 350 سال 97 - شرایط صدور کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بخشنامه 350 سال 97 - شرایط صدور کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه 350 سال 97 - شرایط صدور کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 24/11/1397 - 1439157/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 349 سال 97 – ممنوعیت صادرات گوشت مرغ
بخشنامه 349 سال 97 – ممنوعیت صادرات گوشت مرغ

بخشنامه 349 سال 97 – ابلاغ ممنوعیت صادرات گوشت مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان 23/11/1397 - 1436181/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 347 سال 97 – لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل
بخشنامه 347 سال 97 – لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل

بخشنامه 347 سال 97 – لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل صرفا شامل کالاهای سرمایه ای و صنعتی (به استثنای ماشین آلات خودرویی خاص) بوده و بهیچ عنوان شامل همه کالاها نمی شود. 14/11/1397 - 1406077/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 346 سال 97 – ممنوعیت واردات طلای ساخته شده به داخل کشور
بخشنامه 346 سال 97 – ممنوعیت واردات طلای ساخته شده به داخل کشور

بخشنامه 346 سال 97 – ممنوعیت واردات طلای ساخته شده به داخل کشور لغو بخشی از بخشنامه 167 سال 97 14/11/1397 - 1406068/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 344 سال 97 - دقت در انجام تشريفات صادرات قارچ ترافل اظهار شده تحت عنوان سیب زمینی
بخشنامه 344 سال 97 - دقت در انجام تشريفات صادرات قارچ ترافل اظهار شده تحت عنوان سیب زمینی

بخشنامه 344 سال 97 - دقت در انجام تشريفات صادرات قارچ ترافل (قارچ های دنبلان) اظهار شده تحت عنوان سیب زمینی 13/11/1397 - 1397811/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 345 سال 97 - ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی متوقف در گمرک
بخشنامه 345 سال 97 - ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی متوقف در گمرک

بخشنامه 345 سال 97 - ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف خودروهای وارداتی متوقف در گمرک 14/11/1397 - 1402665/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 343 سال 97 - برداشته شدن الزام معتبر بودن ثبت‌سفارش هنگام ترخیص کالا
بخشنامه 343 سال 97 - برداشته شدن الزام معتبر بودن ثبت‌سفارش هنگام ترخیص کالا

بخشنامه 343 سال 97 - برداشته شدن الزام معتبر بودن ثبت‌سفارش هنگام ترخیص کالا 10/11/1397 - 1389575/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 328 سال 97 – ارزیابی و بررسی کالاهای وارداتی در اجرای بند ح ماده 119 قانون امور گمرکی
بخشنامه 328 سال 97 – ارزیابی و بررسی کالاهای وارداتی در اجرای بند ح ماده 119 قانون امور گمرکی

بخشنامه 328 سال 97 - تاکید بر ارزیابی و بررسی‌ کالاهای وارداتی در اجرای بند ح ماده 119 قانون امور گمرکی در صورتی که وزن کالا بیش از 300 کیلوگرم باشد. 25/10/1397 - 1314611/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 342 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 تعرفه و تغيير گروه کالایی آن از چهارم به سوم
بخشنامه 342 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 تعرفه و تغيير گروه کالایی آن از چهارم به سوم

بخشنامه 342 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات چهل و هفت (47) ردیف تعرفه به شرح فهرست پیوست و تغيير گروه کالایی آن از چهارم به سوم 9/11/1397 - 1379050/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 339 سال 97 – ابلاغ لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل و از شمول اخذ استاندارد اجباری
بخشنامه 339 سال 97 – ابلاغ لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل و از شمول اخذ استاندارد اجباری

بخشنامه 339 سال 97 – ابلاغ لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کالاهای مستعمل و از شمول اخذ استاندارد اجباری تاییدیه و اخذ مجوز در هر مورد از سازمان ملی استاندارد در هنگام ترخیص اخذ شود. 3/11/1397 - 1354805/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 338 سال 97 – انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای سواری دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بخشنامه 338 سال 97 – انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای سواری دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه 338 سال 97 – انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای سواری دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 5/11/1397 - 1357943/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 337 سال 97 – رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی
بخشنامه 337 سال 97 – رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی

بخشنامه 337 سال 97 – ابلاغ رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی با کد تعرفه 12060090 با تامین ارز از محل بازار ثانویه. واردات دانه آفتابگردان روغنی با کد تعرفه 12060010 همچنان ممنوع است. 4/11/1397 - 1357936/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 336 سال 97 - تاکید بر تسهیل در فرآیند ترخیص تایرهای سنگین
بخشنامه 336 سال 97 - تاکید بر تسهیل در فرآیند ترخیص تایرهای سنگین

بخشنامه 336 سال 97 - تاکید بر تسهیل در فرآیند ترخیص تایرهای سنگین 🔹 پذیرش گواهی بازرسی در مبدأ خرید کالا منوط به اعلام نظر سازمان ملی استاندارد خواهد بود. 5/11/1397 - 1358134/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 335 سال 97 – تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر
بخشنامه 335 سال 97 – تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر

بخشنامه 335 سال 97 – اعلام تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر در فهرست شرکت های صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است. 3/11/1397 - 1350457/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 334 سال 97 – رسیدگی به فرآیندهای صورت پذیرفته در سامانه رسیدگی به ارزش (TSC)
بخشنامه 334 سال 97 – رسیدگی به فرآیندهای صورت پذیرفته در سامانه رسیدگی به ارزش (TSC)

بخشنامه 334 سال 97 – تشکیل کارگروه ویژه ای برای رسیدگی به فرآیندهای صورت پذیرفته در سامانه رسیدگی به ارزش (TSC) اعلام مشکلات در این خصوص به معاون فنی و امور گمرکی تا روز چهارشنبه 3 بهمن 2/11/1397 - 1343695/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 332 سال 97 – اعلام فهرست پتروشیمی ها و پالایشگاه های دولتی و خصوصی مجاز
بخشنامه 332 سال 97 – اعلام فهرست پتروشیمی ها و پالایشگاه های دولتی و خصوصی مجاز

بخشنامه 332 سال 97 – پتروشیمی های معرفی شده بعنوان یکی از مراجع رسمی صدور اسناد منشأ (فاکتور فروش فرآورده‌های نفتی و بارنامه حمل مربوطه) می باشد. اخذ کلیه اسناد از طریق سامانه ثامن ضروری است. 2/2/1397 - 198819/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 322 سال 97 - ممنوعیت 1339 قلم کالا
بخشنامه 322 سال 97 - ممنوعیت 1339 قلم کالا

بخشنامه 322 سال 97 - تاکید بر ممنوعیت 1339 قلم و توجه به مطابقت خانه های 31 و 33 از لحاظ شرح کالا با شرح تجاری و سایر کنترل های لازم در اظهارنامه های ترانزیت 20/10/1397 - 1289723/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 321 سال 97 – مجاز بودن ترانزیت کالاهای گروه چهارمی ثبت سفارش شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بخشنامه 321 سال 97 – مجاز بودن ترانزیت کالاهای گروه چهارمی ثبت سفارش شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه 321 سال 97 - بخشنامه تاکیدی گمرک مبنی بر اینکه صرفا ترانزیت کالاهای گروه چهارمی ثبت سفارش شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز است و تاکید بر ضرورت دقت گمرکات در اجرای بخشنامه فوق الذکر 16/10/1397 - 1270963/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه دی سال 97 – مجاز بودن ترانزیت کالاهای چهارمی ثبت سفارش شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بخشنامه دی سال 97 – مجاز بودن ترانزیت کالاهای چهارمی ثبت سفارش شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه دی سال 97 – صرفا ترانزیت کالاهای گروه چهارمی ثبت سفارش شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آزاد است و تاکید بر ضرورت دقت گمرکات در اجرای بخشنامه فوق الذکر 19/10/1397 - 1284621/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 311 سال 97 - واردات مواد اولیه تولید به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون نیاز به ثبت سفارش
بخشنامه 311 سال 97 - واردات مواد اولیه تولید به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون نیاز به ثبت سفارش

بخشنامه 311 سال 97 - ابلاغ ردیف تعرفه های تعیین شده برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون نیاز به ثبت سفارش 11/10/1397 - 1245144/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉