امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

صادرات شرکت پتروشیمی بیستون و نماینده رسمی شرکت بازرگانی کالا و انرژی کیا خاورمیانه

صادرات شرکت پتروشیمی بیستون و نماینده رسمی شرکت بازرگانی کالا و انرژی کیا خاورمیانه

صادرات شرکت پتروشیمی بیستون و نماینده رسمی شرکت بازرگانی کالا و انرژی کیا خاورمیانه

خلاصه:

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی/ بلامانع بودن صادرات محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی بیستون و نماینده رسمی شرکت بازرگانی کالا و انرژی کیا خاورمیانه...

صادرات شرکت پتروشیمی بیستون و نماینده رسمی شرکت بازرگانی کالا و انرژی کیا خاورمیانه

ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی
بلامانع بودن صادرات محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی بیستون
و نماینده رسمی شرکت بازرگانی کالا و انرژی کیا خاورمیانه


دانلود دستورالعمل اجرایی

👇بخشنامه های مرتبط

بلامانع بودن صادرات پلی اتیلن سنگین با گرید اعلام شده توسط پتروشیمی میاندوآب و
یا نماینده رسمی شرکت بازرگان کالای باختر

بلامانع بودن صادرات متانول بسته بندی شده توسط شرکت کیمیا اکسیر آسیا
اخبار