امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

کافه تجارت

تعداد آیتم ها در هر صفحه
عدم شمول اخذ شناسه كالا و نمايندگي باتريهاي صنعتي - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
عدم شمول اخذ شناسه كالا و نمايندگي باتريهاي صنعتي - تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام دفاتر تخصصي وزارت صمت مبني بر عدم شمول اخذ شناسه كالا و نمايندگي در خصوص باتريهاي صنعتي ذيل رديف تعرفه ٨٥٠٧٢٠١٠ و٨٥٠٧٢٠٩٠ تاریخ: 23/5/1397 شماره: 135825/60 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

فهرست کالاهای معاف از پرداخت مالیات و عوارض – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
فهرست کالاهای معاف از پرداخت مالیات و عوارض – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات برارزش افزوده همراه با کد HS عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. تاریخ: 13/6/1397 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

مبنای محاسبه نرخ ریالی هزینه THC – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
مبنای محاسبه نرخ ریالی هزینه THC – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مبنای محاسبه نرخ ریالی هزینه THC – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا نامه رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی به معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تاریخ: 7/6/1397 شماره: 6149/4/160 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

اخذ تعهد از واردکنندگان جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
اخذ تعهد از واردکنندگان جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اخذ تعهد از واردکنندگان جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا ♦️ اعلام کد رهگیری ۱۴ رقمی از طرف بانک مرکزی به منزله صدور اعلامیه تامین ارز می باشد. 🔹 دریافت اطلاعات بمنزله اخذ تعهد توسط بانک خواهد بود. تاریخ: 4/6/1397 شماره: 659694/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

کالاهای ترخیص شده با نرخ ارز مرجع – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
کالاهای ترخیص شده با نرخ ارز مرجع – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

کالاهای ترخیص شده با نرخ ارز مرجع – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 10/5/1397 شماره: 61129/ت55056 ه تصویب نامه هیات وزیران در خصوص کالاهای ترخیص شده قبل از 1391/07/14 با نرخ ارز مرجع بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری و اقدامات لازم و تکالیف بانک مرکزی، گمرک و.. 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

شرايط تسويه اعتبارات اسنادي – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
شرايط تسويه اعتبارات اسنادي – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شرايط تسويه اعتبارات اسنادي – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 1397/6/1 شرایط و ضوابط جدید تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به کشور 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران در مورد ما به التفاوت نرخ ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا
اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران در مورد ما به التفاوت نرخ ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران در مورد ما به التفاوت نرخ ارز - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا پیش نویس اصلاحیه بند ۵ مصوبه هیات وزیران در مورد ما به اتفاوت نرخ ارز که گفته می شود در صورت تصویب ابلاغ خواهد شد. تاریخ: 27/5/1397 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی – تهران یشرو – شرکت ترخیص کالا
اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی – تهران یشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی درباره تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی) تاریخ: 22/5/1397 شماره: 41402/ه ب 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

شرایط ترخیص کالاها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
شرایط ترخیص کالاها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شرایط ترخیص کالاها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا اعتبار جمعی خرجی کالاهای معاف از پرداخت حقوق ورودی تاریخ: 27/5/1397 شماره: 68418/ت55655 ه 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

فهرست آخرین تغییرات گروه کالایی چهارم (ممنوعیت واردات) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
فهرست آخرین تغییرات گروه کالایی چهارم (ممنوعیت واردات) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فهرست آخرین تغییرات گروه کالایی چهارم (ممنوعیت واردات) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 27/5/1397 در دو جدول جداگانه لیستی از ردیف تعرفه ها وجود دارد که..... 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

ماده ٢٢ قانون احكام دايمى برنامه هاى توسعه كشور و ممنوعيت واردات اقلام گروه چهارم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
ماده ٢٢ قانون احكام دايمى برنامه هاى توسعه كشور و ممنوعيت واردات اقلام گروه چهارم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ماده ٢٢ قانون احكام دايمى برنامه هاى توسعه كشور و ممنوعيت واردات اقلام گروه چهارم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 27/5/1397 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

واردات انواع کود شیمیایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
واردات انواع کود شیمیایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات انواع کود شیمیایی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا اولویت های تامین ارز یارانه ای برای واردات انواع کود شیمیایی از سوی کارگروه اولویت بندی تخصیص ارز کودهای کشاورزی تعیین و اعلام شد. 25/5/1397 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل و نقل و بازرسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل و نقل و بازرسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل و نقل و بازرسی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا بانک مرکزی ترتیبات تکمیلی تامین و انتقال ارز بابت هزینه های حمل و نقل و بازرسی را ابلاغ کرد. تاریخ: 14/5/1397 شماره: 163957/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

آخرین ویرایش گروه کالایی ردیف تعرفه ها به تفکیک کد HS - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا
آخرین ویرایش گروه کالایی ردیف تعرفه ها به تفکیک کد HS - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

جدول آخرین ویرایش گروه های کالایی کلیه ردیف تعرفه ها به تفکیک کد HS مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1397 تاریخ: 24/5/1397 ابلاغی 16 مرداد 1397 گروه 22 = گروه 2 از لیست قدیم گروه 21 = گروه 1 جابجا شده به گروه 2 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

دستورالعمل تأمین ارز بانک مرکزی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا
دستورالعمل تأمین ارز بانک مرکزی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل تأمین ارز بانک مرکزی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا شروط واردات خدماتی تا سقف ۹۰۰ هزار یورو و معادل آن توسط بخش خصوصی و دولتی ابلاغ شد. تاریخ: 20/5/1397 شماره: 172104/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

کاهش ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۳ گروه صنفی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
کاهش ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۳ گروه صنفی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

کاهش ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۳ گروه صنفی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا سازمان امور مالیاتی کشور، براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۷ فعالیت اقتصادی و صنفی را کاهش داد. 1397/5/23 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز به شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. تاریخ: 16/5/1397 شماره: 63793/ت 55633 ه 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی تاریخ: 13/5/1397 شماره: 61986/ت55626 ه 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

شمول قیمت‌ گذاری به اقلام دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
شمول قیمت‌ گذاری به اقلام دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شمول قیمت‌ گذاری به اقلام دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 10/5/1397 شماره: 61129/ت55056 ه 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی – تهران پیشرو – شرکت ترحیص کالا
تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی – تهران پیشرو – شرکت ترحیص کالا

تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی – تهران پیشرو – شرکت ترحیص کالا ترخیص مواد، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی بدون انتقال ارز تاریخ: 8/5/1397 شماره: 20583/100/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعیت صادرات دام زنده و گوشت گرم تاریخ: 4/4/1397 شماره: 3254/12/ص 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉