امروز
1403/3/30 Jun 19 2024

کافه تجارت

تعداد آیتم ها در هر صفحه
ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 16/10/1397 شماره: 137161/ت56023هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

صادرات آخال حبوبات و صادرات گوجه فرنگی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
صادرات آخال حبوبات و صادرات گوجه فرنگی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات و صادرات گوجه فرنگی و محصولات آن تا اطلاع ثانوی + ردیف تعرفه های مربوطه تاریخ: 23/10/1397 شماره: 273587/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 25/10/1397 شماره: 141735/ت56167هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت 16هـ و اصلاحات بعدی آن مربوط به کارت بازرگانی تاریخ: 31/4/1397 شماره: 109969/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

نحوه پاسخگویی به استعلام مراجع رسیدگی در اجرای ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
نحوه پاسخگویی به استعلام مراجع رسیدگی در اجرای ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

نحوه پاسخگویی به استعلام مراجع رسیدگی در اجرای ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 21/11/1397 شماره: 1433086/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ورود 41 قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
ورود 41 قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ورود 41 قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 24/11/1397 شماره: 156591/ت55446هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

واردات واحدهای داخلی و خارجی کولرهای دو تکه (اسپیلت) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
واردات واحدهای داخلی و خارجی کولرهای دو تکه (اسپیلت) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ضوابط واردات واحدهای داخلی و خارجی کولرهای دو تکه (اسپیلت) با ردیف تعرفه 84159010 تاریخ: 11/2/1397 شماره: 41803/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ثبت سفارش و واردات واحدهای داخلی و خارجی کولر های دو تکه (اسپیلت) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
ثبت سفارش و واردات واحدهای داخلی و خارجی کولر های دو تکه (اسپیلت) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

عدم نیاز به اخذ گواهی فعالیت نمایندگی جهت ثبت سفارش و واردات واحدهای داخلی و خارجی کولر های دو تکه (اسپیلت) تا اطلاع ثانوی تاریخ: 27/3/1397 شماره: 78493/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ضوابط ثبت سفارش و واردات گاو و گوساله زنده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
ضوابط ثبت سفارش و واردات گاو و گوساله زنده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ضوابط ثبت سفارش و واردات گاو و گوساله زنده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 21/1/1397 شماره: 25380/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

واردات لوله و پروفیل های تو خالی بدون درز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
واردات لوله و پروفیل های تو خالی بدون درز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش و واردات لوله و پروفیل های تو خالی بدون درز منوط به اخذ مجوز عدم ساخت داخل از دفتر تخصصی وزارت صنعت تاریخ: 2/3/1397 شماره: 58946/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ثبت سفارش و واردات انواع لنت – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
ثبت سفارش و واردات انواع لنت – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ثبت سفارش و واردات انواع لنت منوط به اخذ مجوز از دفتر صنایع شیمیایی و سلولوزی وزارت صنعت معدن و تجارت تاریخ: 22/2/1397 شماره: 48926/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

معافیت گمرکی دانه های روغنی و روغن خام برای سال ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
معافیت گمرکی دانه های روغنی و روغن خام برای سال ۹۷ – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل معافیت گمرکی دانه های روغنی و روغن خام برای سال ۹۷ ابلاغ شد. تاریخ: 19/1/1397 شماره: 61/501/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

شرایط واردات مغز خوراکی دانه کاج سیبری از چین – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
شرایط واردات مغز خوراکی دانه کاج سیبری از چین – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

شرایط واردات مغز خوراکی دانه کاج سیبری از چین – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 15/7/1396 شماره: 157816/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

واردات دسته بازی برای بازی با رایانه یا سایر کنسول های بازی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
واردات دسته بازی برای بازی با رایانه یا سایر کنسول های بازی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ضوابط ثبت سفارش و واردات دسته بازی برای بازی با رایانه یا سایر کنسول های بازی تاریخ: 28/5/1397 شماره: 140449/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ثبت سفارش و واردات دانه روغنی آفتابگردان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
ثبت سفارش و واردات دانه روغنی آفتابگردان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ممنوعیت ثبت سفارش و واردات دانه روغنی آفتابگردان تا اطلاع ثانوی تاریخ: 2/3/1397 شماره: 589564/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ثبت سفارش و واردات تخمه آفتابگردان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
ثبت سفارش و واردات تخمه آفتابگردان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ممنوعیت ثبت سفارش و واردات تخمه آفتابگردان آجیلی و دانه آفتابگردان برای روغن کشی تاریخ: 25/4/1397 شماره: 104413/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا
تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا تاریخ: 18/1/1397 شماره: 22552/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

صادرات شکر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
صادرات شکر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

صادرات شکر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 12/6/1397 شماره: 154305/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

ممنوعيت واردات كليه كالاها به صورت تجاري به كشور بدون ثبت سفارش – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
ممنوعيت واردات كليه كالاها به صورت تجاري به كشور بدون ثبت سفارش – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

ممنوعيت واردات كليه كالاها به صورت تجاري به كشور بدون ثبت سفارش – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 23/11/1397 شماره: 155668/ت56111هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 21/11/1397 شماره: 154961/ت56252هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص مجوز واردات انواع گوشت قرمز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص مجوز واردات انواع گوشت قرمز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص مجوز واردات انواع گوشت قرمز – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 21/11/1397 شماره: 154975/ت56274هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

فرصت ۹ماهه به واردکنندگان خودرو برای رفع تعهد ارزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
فرصت ۹ماهه به واردکنندگان خودرو برای رفع تعهد ارزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

فرصت ۹ماهه به واردکنندگان خودرو برای رفع تعهد ارزی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 13/11/1397 شماره: 293452/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

دستورالعمل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
دستورالعمل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

دستورالعمل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 16/10/1397 شماره: 267061/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

مجاز شدن ورود خودرو و موتورسیکلت ورزشی به مناطق آزاد و ویژه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
مجاز شدن ورود خودرو و موتورسیکلت ورزشی به مناطق آزاد و ویژه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

مجاز شدن ورود خودرو و موتورسیکلت ورزشی به مناطق آزاد و ویژه – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 11/11/1397 شماره: 150701/ت55953هـ 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

اعلام شرایط شماره گذاری انواع خودرو – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
اعلام شرایط شماره گذاری انواع خودرو – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

اعلام شرایط شماره گذاری انواع خودرو – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 7/11/1397 شماره: 287665/60 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

راهنمای واردات در مقابل صادرات خود و غیر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
راهنمای واردات در مقابل صادرات خود و غیر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

راهنمای واردات در مقابل صادرات خود و غیر – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا مطالب این مقاله درباره واردات در مقابل صادرات خود و غیر و واگذاری پروانه صادراتی است. 1397/11/7 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

علائم تجاری اختصاری در صنعت حمل و نقل بین الملی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا
علائم تجاری اختصاری در صنعت حمل و نقل بین الملی - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

صنعت حمل و نقل بین المللی نیز مانند بقیه صنایع دارای علامتها و حروف اختصاری خاص و منحصر به فرد است. آشنایی با این علائم برای شما که علاقمند به صنعت حمل و نقل بین المللی هستید می تواند مفید باشد. ما در این مقاله به مهمترین علائم می پردازیم. 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بروز رسانی فهرست کالاهای تجهیزات و ملزومات پزشکی گروه یک مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
بروز رسانی فهرست کالاهای تجهیزات و ملزومات پزشکی گروه یک مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

بروز رسانی فهرست کالاهای تجهیزات و ملزومات پزشکی گروه یک مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 1397/8/7 اولویت گروه کالایی، تعرفه موجود، کد فهرست تجهیزات پزشکی، نام کالا و سه سطح فهرست کالاهای ذکر شده است. 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

تعیین عوارض صادراتی خوراک دام و طیور و خوراک آبزیان - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا
تعیین عوارض صادراتی خوراک دام و طیور و خوراک آبزیان - تهران پیشرو - شرکت ترخیص کالا

تعیین عوارض صادراتی خوراک دام و طیور و خوراک آبزیان – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا تاریخ: 1397/8/5 ممنوعیت صادرات كاه، سبوس، كنجاله، انواع تفاله هاي نباتي 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

حقوق، عوارض و هزینه های مترتب بر کشتی و هزینه تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
حقوق، عوارض و هزینه های مترتب بر کشتی و هزینه تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

حقوق، عوارض و هزینه های مترتب بر کشتی و هزینه تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) در بنادر کشور بر مبنای نرخ ارز نیما محاسبه می شود. تاریخ: 30/7/1397 شماره: 7160/4/160 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی پالایشگاه‌ها – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا
نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی پالایشگاه‌ها – تهران پیشرو – شرکت ترخیص کالا

هیات وزیران نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی پالایشگاه‌ها را از فردا بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و مابه التفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما تعیین کرد. تاریخ: 29/7/1397 شماره: 99965/ت55872هـ 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉